Connect with us

Gündem

‘Yüzümüzü yenilenebilir enerjiye dönmeliyiz’
Demet ARAN


ANKARA (Anayurt) – Organik Yaşamı Koruma Vakfı (WWF) ile Sürdürülebilir Iktisat ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFİA) tarafınca hazırlanan rapora gore EMBA Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafınca lisansı alınan ve Çin’in Türkiye’deki en büyük direkt yatırımı olarak malum Hunutlu Termik Santrali maliyetini, üretim ömrü olan 30 yılda çıkaramayacak. Santral için 2016 senesinde 3,5 milyar TL durağan(durgun) yatırım tutarı üstünden KDV istisnası ve 768 milyon dolar tutarındaki makine teçhizat ithalatı üstünden de gümrük vergisi muafiyeti sağlanmıştı.


WWF ve SEFİA tarafınca hazırlanan raporda ilk olarak, dünya genelinde elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların kullanımıyla maliyetlerdeki düşüşe dikkat çekildi. Mesela son 11 yılda güneş FV sistemlerinde maliyet yüzde 90, rüzgar enerjisinde ise yüzde 70 oranında maliyet düşüşü görüldü. Üstelik aynı dönemde kömürlü termik santrallerin maliyetinde yüzde 1 oranında artış gözlendi.


İTHAL KÖMÜRÜN PAYI YÜZDE 60


Her ne kadar 2017’de açıklanan Ulusal Enerji ve Maden Politikasında yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi perspektifiyle 2019’da fosil yakıtlara 24,8 milyar TL’lik destek sağlansa ve bu desteklerde yerli kömürün payının artırılması hedeflense de yerli kömürün oranı yüzde 25-30 bandında durağan(durgun) kaldı. İthal kömürün oranı ise 1980’de yüzde 2 iken 2018’de yüzde 17’ye terfi etti. Böylece Türkiye’deki kömür arzı içindeki ithal kömürün oranı yüzde 10’dan yüzde 60’a terfi etti. Humutlu Termik Santrali’nde de ithal kömür kullanılacak.


Üstelik Çin, yurt yatırımlarında yenilenebilir enerjiyi önceliyor. Kömüre dayalı termik santral yatırımlarını ise 27 ülkede tercih ediyor.


YATIRIM MALİYETİNİ KARŞILAMIYOR


Rapora gore tamamlanması durumunda 1.320 MW kapasiteye haiz olacak santralin yatırım maliyeti, değişik kaynaklardan alınan bilgilere gore 1,7 milyar dolar ile 2,1 milyar dolar içinde. Santralin maliyetlerini kömürün maliyeti ve elektrik üretme maliyeti olarak sınıflandıran rapora gore 1 ton kömürün maliyeti minimum 184,75 dolar, elektrik üretme maliyeti ise MWh başına 69,35 dolar. Bu hesaba gore averaj elektrik fiyatının 50 dolar olacağı düşünüldüğünde üretilecek MWh başına brüt kar 18,77 dolar olacak. ÇED raporuna gore firmanın yılda 9,9 milyar kWh eletrik üreteceği düşünüldüğünde de firmanın senelik net karının 164 milyon dolar olması planlanıyor. Yatırım maliyeti 2,1 milyar dolar olarak düşünüldüğünde Humutlu Termik Santrali, yatırım maliyetini işletme ömrü süresince karşılayamayacak. Üstelik maliyetin 1,7 milyar dolar olarak hesaplandığı düşük yatırım maliyeti senaryosunda da durum değişmiyor. Bu senaryoda santral yatırım maliyetini sadece 26 yılda karşılayabilecek. İnşaat süresi de eklendiğinde bu süre 30 yılı buluyor. Rapora gore santral sadece düşük maliyet yüksek gelir senaristliği altında yatırımı geri ödeyecek noktaya gelebiliyor.


“YÜZÜMÜZÜ YENİLENEBİLİR ENERJİYE DÖNMELİYİZ”


Hunutlu Termik Santrali’ne ilişkin gazetemize değerlendirmelerde bulunan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, dünyanın gelişmiş ülkelerinin havayı, suyu, toprağı zehirleyen, halk sağlığını tehdit eden fosil yakıt kullanımını terk ettiğini hatırlatarak Türkiye’nin kömür yatırımlarının büyüklüğü açısından dünyada ikinci Avrupa’da ise ilk sırada bulunduğunu söylemiş oldu. Termik santrallerin ve birçok endüstri kuruluşunun bulunmuş olduğu İskenderun Körfezi, yoğun kirleticilerin tehdidi altında. Bir de Sugözü sahilinde Hunutlu Kömürlü Termik Santral projesi eklendiğinde bölgenin hava kalitesi ciddi şekilde etkilenecek, çevre kirliliği had safhaya ulaşacak” diyen Bulut, Türkiye’de hava kirliliğinin yılda ortalama 52 bin erken ölüme niçin bulunduğunu kaydetti. WWF ve SEFİA’nın raporunun Humutlu Termik Santrali’nin ekonomik getirisinin olmadığını ortaya koyduğunu ifade eden Bulut, “Proje, çevreye ve insan sağlığına zararı bir yana ekonomik olarak da ölü yatırım. Dünyada iklim krizinin yaşandığı bu dönemde, iklim krizini tetikleyen santrallerin yerine ülke olarak yüzümüzü yenilenebilir enerjiye dönmeliyiz. Çevreye ve insan sağlığına zarar verecek, ekonomik olarak da hiçbir katkısı olmayan kömürlü terminallerden bir an önce vazgeçmeliyiz” dedi.


ARAŞTIRMA ÖNERGESİ YANITSIZ


Humutlu Termik Santrali, ekolojik dengeye ve halk sağlığına vereceği zararlar yönünden de çokça eleştirilmişti. Santralin yapılacağı bölgede bulunan İSKEN Sugözü Termik Santrali’nin kurulmasının arkasından 2009-2014 yılları aralığında bölgedeki kanser vakalarında 11 kat artış görülmüştü. Santralle ilgili CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’un Meclis’e sunmuş olduğu araştırma önergesine de hemen hemen cevap verilmedi.

Okumaya devam et.
Yorum için tıkla

Cevap bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Gündem

Doğalgaz talebi 2050’de 6 trilyon metreküpe ulaşacakNüfus artışı, çevresel kaygılar ve doğalgaza erişimin kolaylaşması şeklinde etkenler, dünyada doğalgaz talebinin artacağını düşündürüyor.


Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF), doğalgazın gelecekteki kullanımı ile ilgili bir rapor yayınladı.

GECF’in raporunda, dünyada artan nüfus ve temiz enerji kaynaklarına yönelim sebebiyle küresel doğalgaz talebinin 2050 itibarıyla yüzde 50 artışla 5 trilyon 920 milyar metreküpe ulaşacağı tahmin ediliyor.

DOĞALGAZ TİCARETİNİN PAYI ARTACAK

Bu kapsamda, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticaretinin toplam gaz ticaretindeki payının da 2050 itibarıyla yüzde 56 olacağı tahmin ediliyor.

Çin, Avustralya, Hindistan, ABD, Kanada ve Meksika’nın yanı sıra Afrika, Avrasya ve Orta Doğu vatanlarında doğalgaz üretiminin artması planlanıyor. Avrupa’da 2019’da 200 milyar metreküp olan doğalgaz üretiminin ise 2050 itibarıyla 70 milyar metreküpe düşeceği öngörülüyor.

2050’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ PAYI ARTACAK

Doğalgazın birçok ülke tarafınca temiz bir alternatif yakıt olması sebebiyle tercih edileceği belirtilen rapora bakılırsa, 2019’da yüzde 2 olan yenilenebilir enerji kaynaklarının oranı 2050’de yüzde 10’a yükselecek.

Dünyada artan nüfus ve temiz enerji kaynaklarına yönelim sebebiyle küresel doğalgaz talebi, 2050 itibarıyla yüzde 50 artışla 5 trilyon 920 milyar metreküpe ulaşacak. Ek olarak, doğalgaz piyasası bölgesellikten çıkarak ülkeler arası daha çok bağlantı kurulacak.


Okumaya devam et.

Gündem

Paris İklim Anlaşması’nın Türkiye de imzalasın kampanyası


Bugüne dek 197 ülkenin imzaladığı, 191 ülkenin taraf olarak süreci tamamladığı Paris Anlaşması’na taraf olmayan 6 ülkeden 1’i Türkiye.

Trump döneminde anlaşmadan çekilen ABD, Biden döneminde geri dönmüştü.

TBMM’ye iletilecek bir imza kampanyasını destek veren 37 sivil cemiyet örgütü, Paris Anlaşması’nın ilk imzacılarından olan Türkiye’nin de süreci tamamlayarak anlaşmaya taraf olmasını istiyor.

Eritre, İran, Irak, Libya ve Yemen’in yanında onay sürecini tamamlamayan Türkiye’nin taraf olması için anlaşmanın TBMM’de onaylanması gerekiyor.

İmza kampanyasına bugüne dek çevreyle ilgili emekler yürüten 37 sivil cemiyet örgütü destek verdi. Toplanan imzalar, Paris Anlaşması’nın onay sürecinin tamamlanacağı TBMM Başkanlığı’na teslim edilecek.

Kampanyanın imza metninde Türkiye’nin anlaşmayı imzalamasının önemine dair şu vurgular yapılıyor:

“Bilimsel çalışmalar Türkiye’nin iklim krizinden en çok etkilenecek ülkelerden biri olduğunu gösteriyor. Tanıklık ettiğimiz sıcak hava dalgaları, sel baskınları, şiddetli yağışlar ve kuraklıklar yaklaşan felaketin ilk uyarıları. Bu felaketi önlemenin ve iklim krizinden çıkmanın yolu, bir an önce harekete geçerek Paris Anlaşması’nı onaylamaktan ve  küresel iklim hareketinin bir parçası olmaktan geçiyor. Bu yüzden de Türkiye daha fazla beklemeden Paris Anlaşması’nı onaylamalı ve iklim krizini durdurma konusunda ilk adımı atmalı.”

“Türkiye, Paris Anlaşması’nı Onaylasın #ParisiOnayla” başlıklı kampanyayı, buraya tıklayarak imzalayabilirsiniz.

İmza kampanyasına destek veren kurumların temcsilcileri, kampanyanın önemine dair şunları söylüyor:

“ANLAŞMAYI SÜRECİN İLK ADIMI OLARAK KABUL EDİYORUZ”

Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü Süheyla Doğan: “Türkiye bir  an önce Paris Anlaşmasını onaylamalı ve en kısa sürede de karbon nötr bir ülke olmalı. Bu amaca ulaşmak için de hedeflerini belirleyerek, bu hedeflere ulaşılmasını sağlayacak somut adımları atmalıdır. Paris Anlaşması’nı sürecin ilk adımı olarak kabul ediyoruz.”

“FOSİL YAKITLARDAN ÇIKMAK TÜRKİYE’NİN LEHİNE”

Ekosfer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Gürbüz: “Karbonsuz yeni bir düzen kuruluyor ve Türkiye bu düzenin dışında kalıyor. En çok seragazı emisyonu üreten 20 ülkeden biri olan Türkiye’nin de hemen harekete geçmesi gerek. Kimse Türkiye’den tek başına dünyayı kurtarmasını beklemiyor ama evinin önünü süpürmesini istiyor. Türkiye petrol ve doğalgazda zaten dışa bağımlı, tükettiği kömürün de yüzde 60’ı ithal. Dolayısıyla, fosil yakıtlardan kademeli bir şekilde çıkıp yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine geçmek zaten her açıdan Türkiye’nin lehine.”

“VAKİT KAYBEDİLMEMESİ GEREKİYOR”

Sürdürülebilir Iktisat ve Finans Araştırmaları Derneği Direktörü Bengisu Özenç: “Düşük karbonlu ekonomiye geçiş stratejileri bugün ülkelerin yalnızca sanayilerini değil, dış politikalarını da şekillendiriyor. Net sıfır emisyona ulaşma hedefi 29 ülkede kanunlaşmış ya da politika dokümanlarına yerleşmiş durumda. 98 ülke ise bu yönde hedef almayı tartışıyor. Uluslararası ilişkiler söz konusu hedefler üzerinden yeniden tanımlanırken, Türkiye maalesef bu gruplar arasında yer almıyor. Açıkça belirlenmiş bir ‘yeşil kalkınma’ stratejisi bulunmayan Türkiye’nin, kendisini bu küresel gündemin bir parçası haline getirebilmesi için ilk adım Paris Anlaşması’nın onaylanması. Bu konuda daha fazla vakit kaybedilmemesi gerekiyor.”

“TÜRKİYE, ANLAŞMAYI ONAYLAMADIĞI TAKDİRDE YÖN VEREN DEĞİL İZLEYEN ÜLKE OLACAK”

TEMA Vakfı Çevre Politikaları ve Internasyonal İlişkiler Bölüm Başkanı Ceren Pınar Gayretli: “23 Şubat 2021 tarihinde Güney Sudan’ın da anlaşmaya taraf olması ile Türkiye, Paris Anlaşmasını onaylayarak yürürlüğe koymayan 6 ülkeden biri oldu. Türkiye’nin sera gazı azaltım taahhütlerini iyileştirmesi ve sözleşmeye taraf olan diğer 191 ülke gibi Paris İklim Anlaşması’nı onaylayarak yürürlüğe koyması gerekiyor. Türkiye, Paris Anlaşmasını onaylamamaya devam ettiği takdirde, geleceğin siyasetinin, ticaretinin ve ekonomisinin çerçevesini çizen ülkelerin dışında kalacak, yön veren değil, izleyen olacak. Türkiye’nin bir an önce Paris İklim Anlaşması’nı onaylayıp, iklim hedeflerini güçlendirerek küresel çalışmaların liderleri arasında yer almasını talep ediyoruz.”

“TÜRKİYE’NİN DÜNYANIN GERİ KALANINDAN AYKIRI HAREKET ETMESİ KABUL EDİLEMEZ”

WWF (Naturel Yaşamı Koruma Vakfı) Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli: “Etkilerini her geçen gün daha belirgin bir şekilde hissettiğimiz iklim krizi bugün artık herkesi tehdit eden bir ekolojik kriz haline gelmiş durumda. Türkiye ise, kuraklık başta olmak üzere iklim krizinin etkilerini en ciddi ölçüde yaşaması beklenen bölgelerden biri olan Akdeniz Havzası’nda yer alıyor. Bu nedenle, dünyanın geri kalanından ayrı hareket etmesi düşünülemez. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan Türkiye’nin iklim krizi ile mücadelede sorumluluğunu yerine getirmek için acilen Paris Anlaşması’na taraf olacağını ve ivedilikle ulusal katkı hedeflerini iyileştireceğini umuyoruz.”

KAMPANYAYI DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

Kampanyayı destekleyen kuruLuşlar şu şekilde:

 1. Antalya Ekoloji Meclisi
 2. Ayvalık Doğa Platformu
 3. Bartın Platformu
 4. Bergama Çevre Platformu
 5. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği
 6. Bursa’ya Temiz Hava
 7. ÇETKO-Adana
 8. ÇYDD  Oktay Ekinci Çevre Birimi
 9. Tabiat Derneği
 10. Tabiat Koruma Merkezi
 11. Doğader
 12. Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP)
 13. Ekoloji Birliği
 14. Ekosfer
 15. Fridays For Future Türkiye
 16. Fridays For Future Bursa
 17. Foça Forum
 18. Greenpeace Akdeniz
 19. İDA Dayanışma Derneği
 20. İklim Değişikliği Siyaset ve Araştırma Derneği
 21. Hanım Balıkçılar Derneği
 22. Karaburun Şehir Konseyi
 23. Kazdağı Naturel ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
 24. Kazdağları Kardeşliği
 25. Koza Dağcılık Kültür Sanat ve Spor Kulübü
 26. Nilüfer Şehir Konseyi Gençlik Meclisi
 27. Sürdürülebilir Iktisat ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFİA)
 28. TEMA Vakfı
 29. TOHUM  Eğitim, Kültür, Tabiat Derneği
 30. Validebağ Gönüllüleri
 31. WWF-Türkiye
 32. Yereliz – Mahalli İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği
 33. Yeşil Fikir Derneği
 34. Yeşil Gelecek Derneği
 35. Yokoluş İsyanı
 36. Youth For Climate Turkey (İklim İçin Gençlik)
 37. Yuva Derneği

PARİS İKLİM ANLAŞMASI

Anlaşmaya taraf ülkeler, “ulusal katkı beyanı” adında olan ve ülkelerin kendi şartları doğrultusunda hazırladığı bir plan çerçevesinde iklim krizine neden olan sera gazı emisyonlarını iyi mi sınırlayacaklarını ya da azaltacaklarını belirtiyor.

Paris Anlaşması, ülkelere bir azaltım hedefi koymazken, taraf ülkelerin kendi iradeleriyle belirlediği ulusal katkı beyanlarının küresel ısınmayı iki derecenin altında duracak şekilde iyileştirilmesi için görüşme edilmesini öngörüyor. (EVRENSEL)


Okumaya devam et.

Gündem

Coca Cola İçecek 2020’de 1.23 milyar TL net kâr etti


Anadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu Coca-Cola İçecek’in (CCI), 2020 senesinde net satış gelirleri yüzde 19,8 arttı.

Şirketten meydana getirilen açıklamaya nazaran, CCI’nın, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise 282 baz puan artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 21,8’e ulaştı.

Konsolide satış hacmi yüzde 1,9 azalan CCI’da birim kasa başına net satış geliri ise yüzde 22,2 arttı. Hisse başına kazancını da yüzde 27,6 artıran CCI, 2 milyar TL ile bu zamana kadarki en yüksek özgür nakit akımına ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola İçecek Üst Yöneticisi (CEO) Burak Başarır, CCI’nın toplam 26 yapınak ve 8 bin 500’e yakın çalışanıyla 10 ülkede etkinlik gösterdiğini hatırlatarak, “Sağlam bir performans gösterdiğimiz dördüncü çeyrekle birlikte unutulmaz bir yılı geride bırakıyoruz. Tarihin en zorlu krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldık. Ancak krize hızlı bir şekilde yanıt verdik ve yılın ilk günlerindeki öngörülerimizin ötesinde bir başarı yakaladık. Hem faaliyetlerimizin devamlılığını sağlayan kararlı duruşları hem de müşterilerimize, tedarikçilerimize ve toplumumuza verdikleri değerden dolayı çalışanlarımızla gurur duyuyoruz.” değerlendirmesinde bulunmuş oldu.


Okumaya devam et.

Facebook

Popüler

Exit mobile version
Python örnek projeler deneme bonusu veren siteler