Connect with us

Gündem

Serveti neden ve nasıl vergilendirmeliyiz?(I)


Serveti niçin ve iyi mi vergilendirmeliyiz?-Servet tekrardan gündemde (1)

Prof. Dr. Mustafa Durmuş – Geride bıraktığımız yıla damgasını vuran olgunun Covid-19 Salgını ve onun niçin olduğu ekonomik ve toplumsal sıkıntılar olduğu kati. Üstelik Salgın tesirini bu yıl da sürdürecek şeklinde görünüyor.

Kuşkusuz Salgının, hem niçin olduğu insani kayıpları azaltmak için meydana getirilen kamusal sıhhat harcamaları, hem de Salgın ile derinleşen ekonomik krizin yaralarının sarılabilmesi için hazırlanan mali destek paketleri oldukca ciddi bütçe açıklarına ve devlet borçlanmasında artışlara niçin oldu. Bu da bununla beraber, bu açıkların iyi mi kapatılacağı sorusunu gündeme taşıyınca, artık öneminin kalmadığına inanılan servet vergisi tekrardan gündeme taşındı.

Servet vergisi uzunca bir süredir gündemde değildi. Öyleki ki 1990’larda dünyada 12 OECD üyesi ülke bu vergiyi uygularken 2017’de bu sayı 4’e düştü. Bu vergileri kaldırmanın gerekçeleri olarak; verginin ekonomik olarak etkinliğiyle ve yönetimiyle ilgili problemler, verginin yeterince tekrardan bölüşümü gerçekleştirmeye destek olmadığı ve bu vergiden sağlanan gelirin de oldukça düşük olduğu şeklinde savlar ileri sürülüyor.(1)

Covid-19 bütçe açıklarını görülmemiş seviyede artırdı

Salgının devlet bütçesinden sıhhat, gelir ve istihdam programlarını desteklemeye yönelik olarak ayrılan ödeneklerde ciddi artışlara niçin olduğu biliniyor. 

Öyleki ki 2007-2009 küresel finans krizi esnasında küresel vergi geliri tahsilatları yüzde 11,5 oranında azalmışken, Salgın sonrasında bunun oldukca daha yüksek olması planlanıyor. Ek olarak gelişkin ülkelerdeki borç/ulusal gelir oranı yüzde 20 artmış durumda. Azgelişmiş ülkelerde de benzer bir durum ortaya çıktı. Sadece Salgının tetiklediği ekonomik krizle beraber bu ülkelerden ana para kaçışları-çıkışları hızlandığından bu ülkelerin uyguladığı genişletici maliye politikaları öteki ülkelere nazaran oldukca yetersiz kaldı.(2)

Nitekim IMF azgelişmiş ülkelerde averaj bütçe açığının, Salgın yüzünden artan sıhhat harcamaları, ekonomiye destek paketleri ve Salgının niçin olduğu resesyon yüzünden azalan vergi gelirleri sebebiyle, 2019 yılındaki yüzde 4,9’dan 2020’de yüzde 10,7’ye çıkacağını tahmin ediyor. Ek olarak ekonomiye verilen desteklerin orta gelirli ülkelerde ulusal gelirin yüzde 3,4’üne kadar yükseleceğini ve böylece borç /ulusal gelir oranının 2019 yılına nazaran yüzde 9,6 artacağını tahmin ediyor. (3)

Türkiye’de mali açık yüzde 100, borç stoku yüzde 27 arttı

Türkiye’de ulusal gelire oranla 2019 senesinde yüzde – 3 olan Genel Devlet Açığının 2020 senesinde yüzde-  6,1’e çıkması ve 2019 senesinde ulusal gelire oranla yüzde 32,5 olan AB tanımlı Genel Yönetim Borç Stokunun 2020 senesinde yüzde 41,1’e yükselmesi öngörülüyor. (4) 

Bu durumun Salgının yaralarını sarmakla çok da fazla ilgili olmadığı görülüyor zira İşsizlik Sigortası Fonu’ndan Salgın sebebiyle emekçilere, işi gücü olmayanlara, ufak esnafa ve yoksul ailelere verilen 44 milyar liralık nakit desteği ulusal gelirin yüzde 1’inin altında kaldı. (5)

İşin kötüsü, iddia edilmiş olduğu şeklinde Salgın bu senenin sonlarına doğru sona erse dahi, ekonomik kriz devam edecek. Şundan dolayı 2008 finansal krizinden bu yana dünya ekonomisi tam olarak toparlanamamıştı, şu demek oluyor ki Covid-19 öncesinde ekonomik durgunluk vardı.  

Bunun bir sebebi, finansal kriz sonrasında uygulanan bölüşüm politikalarının geliri emekten ana paraya doğru bölüştürmesi, bunun da emekçilerin satın alma enerjisini, hususi tüketim harcamalarını ve böylece efektif toplam talebi düşürmesiydi. Talebi çoğaltmak için gündeme getirilen kredilendirme/  borçlandırma politikaları ise borç stoklarını, dolayısıyla da finansal kriz riskini artırdı 

Salgın bitse de ekonomik kriz sürecek

İşte Salgın kapitalizmi bu şekilde bir ortamda elde etti. Doğrusu Salgın sona erse dahi, gelir artışına dayanmayan bir tüketim harcanması artışını esas alan bu paradigma sürdürülemez bir noktaya doğru gittiğinden (bu paradigma değişmediği sürece) ekonomik kriz devam edecektir. Devletin tüketim harcamalarını artırarak bu talep açığını kapatması ise Hazinenin içinde bulunmuş olduğu durum sebebiyle oldukca kolay görünmüyor.

Krizi devam ettirecek olan ikinci etken yatırımların arz yönlü dışsal şoklar sebebiyle kendini kısa sürede toparlayamayacak olduğu gerçeği. Doğrusu Salgın sonrasında tüketim talebi eski düzeyine çıksa bile, yatırım malları üretimi (uzunca bir süre) eski düzeyin altında kalacaktır.

Bu şekilde büyük bir çaplı bir açmazın tarihteki en somut örneği ABD’deki 1930 Büyük Depresyonu ’dur. Öyleki ki Depresyon sonrasındaki birkaç yıl içinde tüketim malları sektöründe bir toparlanma yaşanmış olsa da, yatırım malları sektörü toparlanamadığı için kriz devam etti ve sonunda İkinci Dünya Savaşı esnasında meydana getirilen askeri yatırım ve üretim harcanması artışlarıyla yatırımlarda ve istihdamda bir toparlanma sağlanabildi. Özetlemek gerekirse  ABD ekonomisi cenk yardımıyla ekonomik krizden çıkabildi.(6)

Günümüzde de (Salgını da fırsat bilerek) emekçileri uygar kölelere dönüştüren, doğayı talan etmeyi sürdüren siyasal iktidarların, cenk biçimindeki çözümlere başvurmasının önünde (milliyetçiliğin tavan yapmış olduğu, muhalefetin militarist yükselişe destek verdiği bir momentte) ciddi bir engel bulunmuyor. Doğrusu bu yol onlar için devamlı açık.

Servet vergisi Covid-19’dan ilkin gündeme getirildi

Servet vergisi mevzusunun Covid-19’dan ilkin, bilhassa de ABD’de Demokrat Partili Başkan adayları tarafınca gündeme getirildiğinin ve bazı akademisyenlerin de 2000’li yıllardan bu yana akademi dünyasında bunu tartıştığının altını çizelim.

 

Piketty: küresel servet vergisi koşul!

Örnek olarak Thomas Piketty 2014 senesinde yazdığı oldukca ses getiren kitabında (7); kapitalizmi patrimonyal, oligarşik ve rantçı eğiliminden kurtarabilmek için bir takım tekrardan bölüştürücü vergi politikası öneriyor. Bu çerçevede en zenginlerden alınacak olan gelir vergisi oranının yüzde 80’e kadar çıkartılmasının (bunu daha oldukca CEO’ların fahiş düzeyde yüksek ücretlerini vergilemek için öneriyor) yanı sıra ulusal gelirin yüzde 2’si oranında gelir yaratacak bir (küresel çapta uygulanması koşul olan) artan oranlı servet vergisi uygulamasının gerekliliğini konu alıyor.

Piketty’e nazaran paracı sistemin devamını sadece servet ve gelir eşitsizliklerinin azaltılması sağlayabilir. Bunun için de servetin ve üst gelir gruplarının artan oranlı tarifelerle daha ağır vergilendirilmesi, böylece düşük gelirliden yana bir tekrardan bölüşüm politikasının uygulanması gerekiyor.

IMF, JP Morgan, Starbucks: gelir eşitsizliğinin geldiği boyut servet vergisini lüzumlu kılıyor

IMF, 2017 senesinde ki bir raporunda, değişik çap ve nitelikteki servet vergileri ile zenginlerden daha yüksek oranda vergi alınmasının ekonomik büyümeye zarar vermeden gelir eşitsizliğini azaltabileceğini ileri sürdü.(8)

JPMorgan Chase’nin CEO’su milyarder bankacı Jamie Dimon’dan Starbucks’ın kurucusu Howard Schultz’a kadar birçok süper varlıklı, zenginlerin daha çok vergi ödemeleri icap ettiğini söylediler. Mesela Dimon:” En oldukca kazananların daha çok ödeyebileceklerine inanıyorum. Toplumumuzda mevcut temel sorunların ve eşitsizliklerin giderilmesinde kullanıldığı sürece bu vergilerimizin artmasında bir mesele görmüyorum” açıklamasını yapmış oldu.(9)

Warren ve Sanders: artan oranlı servet vergisi koşul! 

ABD’li senatör ve Demokratik Parti’nin Başkan adaylarından Prof. Elizabeth Warren, 10 yıl süreyle, 50 milyon dolar üstündeki servetler için yüzde 2 ve 1 milyar doların üzerindekiler için yüzde 3 servet vergisi önerdi (bunu sıhhat harcamalarını fonlamak için sonrasında yüzde 6‘ya çıkardı). ABD’li bir öteki Demokrat Parti Başkan talibi Senatör Sanders 10 senelik süre süresince, 10 milyar dolara kadar olan servetlerden yüzde 1’den yüzde 8’e kadar  ve 10 milyar doların üzerindekilerden yüzde 8  biçiminde artan oranlı bir servet vergisi alınmasını önerdi. (10)

Akademi: gelir vergisini çoğaltmak yetmez, servet vergisi de gerekiyor

İki akademisyen, Saez ve Zucman, 2019 senesinde yazdıkları kitaplarında (11) eşitsizlikleri ortadan kaldırabilmek için yüzde 75’e kadar varan dik artan oranlı bir gelir vergisi tarifesi uygulamak, kurumlar vergisi oranını çoğaltmak ve kalıtım ve intikal vergisi oranını iki katına çıkartmak şeklinde önlemlerin yanı sıra 1 milyar doların üstündeki servetler için yüzde 10 oranında bir servet vergisi konulmasının gerekliliğini ileri sürdüler. 

Yazarlara nazaran, bu vergisel önlemlerden ilk üçü hayata geçirilse dahi, servet vergisi konulmazsa, yaygın eşitsizlikleri azaltabilmek mümkün değil. Şundan dolayı sadece artan oranlı bir servet vergisi servet temerküzünü ve böylece güç temerküzü önleyebilir. Buradan da anlaşıldığı şeklinde yazarlar servet vergisini bir tek kamu geliri yaratmak için değil, bununla birlikte servet temerküzünü önleyebilmek için de lüzumlu görüyorlar.

Hickel: servet vergisi ekolojik tahribatı önleyebilir

Servet dağılımı açısından “dengesiz bir toplumun dengesiz bir ekoloji anlamına geldiğini” ileri devam eden akademisyen Jason Hickel’e nazaran de; bir tek en yüksek gelirlerin en yüksek oranda vergilendirilmesi değil, bununla birlikte servetlerin de artan oranlı bir şekilde vergilendirilmesi gerekiyor. 

Şundan dolayı ekolojik tahribat bir tek süper zenginlerin oldukca fazla tüketmesinden değil, bununla birlikte tükettiklerinin oldukca fazla enerji yoğun olmasından kaynaklanıyor. Öyleki ki bu süper zenginlerin devasa boyutlarda evleri, malikâneleri, lüks otomobilleri, hususi jetleri, yatları, lüks tatilleri, lüks ithalatları vs mevcut. Bunların bir tek tüketimleri değil, yatırımları da ekolojiyi tahrip ediyor. Şundan dolayı harcayabileceklerinden oldukca fazla parasal servetleri olduğundan bu servetlerini maden, petrol çıkarımı şeklinde ekolojiyi tahrip eden sektörlerdeki yatırımlarda kullanıyorlar ya da kredi, borç, patent, mülk biçiminde başkalarına satıyor yada kiralıyorlar. Oysa öteki insanoğlu çalışmak, üretmek, kiralarını ve bu zenginlere olan borçlarını ödeyebilmek için yoğun bir savaşım içindeler. Bu durum da ekoloji üstünde ilave bir tazyik oluşturuyor. (12)

Özetlemek gerekirse toplumlar dengesiz olduğunda ekoloji de dengesiz oluyor. Emekçiler kira ve borç ödeyebilmek için inanılmaz bir baskı altında çalışıyor ve daha çok üretmek durumunda kalıyorlar, bu da ekolojik tahribatı artırıyor. Bu yüzden de servet yığılmasını önleyecek bir servet vergisi gerekiyor.

Servet vergisinin 3+1 sebebi

Özetle, servet vergisi tartışmalarının Covid-19 öncesinde hararetlenmesinin kabaca üç (ve Salgın sonrasında ortaya çıkan ilave bir) sebebi var ve bu nedenler değişik toplumsal kesimler ve onların sözcüleri tarafınca dahi geçerli kabul ediliyor. 

Bunlardan ilki gelir ve servet bölüşümünün daha ilkin görülmemiş seviyede adaletsiz bir hale gelmesi. İkincisi vergi cennetleri isminde olan servet gizleme bölgelerindeki servetlerin bazı yürekli gazeteciler tarafınca ifşa edilmesi. Üçüncüsü ise büyük servet sahiplerinin iklim yıkımına da yol açan tüketim ve yatırımlarının giderek artması. 

Covid-19 sonrasında ise bu gerekçelere ilave olarak, Salgının niçin olduğu bütçe açıklarını, yüksek devlet borçlanmasını telafi edebilmek, iyice yoksullaşan kitlelere devlet bütçesinden maddi destek sağlamak ve ekonomik toparlanmayı sağlayabilmek için yeni bir kamu geliri yaratma ihtiyacı ön plana çıkıyor. 

İlave kamu geliri yaratma ihtiyacı bundan bu şekilde kalıcı da olabilir bu sebeple Dünya Sıhhat Örgütü’nün de son açıklamaları (13) çerçevesinde Covid-19’un “kötünün en kötüsü olmadığı, en kötülerin bundan sonra görüleceği” şu demek oluyor ki yeni virüslerin gündemde olduğu anlaşılıyor. 

Kuşkusuz servet vergisi önerileri yapılırken, bu şekilde bir ilave vergi geliri kaynağının amaca uygun olarak harcanıp harcanmayacağı ya da otoriter, totaliter rejimlerin elinde topluma karşı kullanılıp kullanılmayacağı akılda tutulması ihtiyaç duyulan oldukca mühim bir husus. Bunun için de saydam ve hesap verilebilir demokratik  denetim mekanizmalarının oluşturulması gerekiyor.

Birkaç bölümlük bir yazı

Böylece; birkaç bölümden oluşan  “serveti neden ve nasıl vergilendirmeliyiz” başlıklı yazımızın ilk bölümünde doğallıkla Covid-19 sonrasında ortaya çıkan yeni kamu geliri ihtiyacına yer vereceğiz. Doğrusu bir servet vergisinin Salgın ve ekonomik krizle mücadelede kafi kamu geliri yaratıp yaratmayacağını tartışacağız,

Sonrasında dünyadaki ve Türkiye’deki gelir ve servet bölüşümü eşitsizliklerini azaltmaya dönük bir tavsiye olarak servet vergisini ele alacağız. Doğrusu bu şekilde bir verginin servet yığılmasını önleyip önleyemeyeceği ve servet bölüşümünü daha adaletli bir düzeye getirip getirmeyeceğini tartışacağız. Bu çerçevede küresel eşitsizliklerin küresel ekolojik tahribata yol açmış olduğu gerçeğinden hareketle, “küresel bir servet vergisinin bu tahribatı ne ölçüde önleyebileceği” sorusunu yanıtlamaya çalışacağız. 

Peşinden bu vergilere hangi gerekçelerle yandaş olunduğu ya da karşı çıkılmış olduğu hususunu akademik-teorik bir zeminde irdeleyeceğiz. Bu çerçevede servet vergisinin yatırımlar, ana para stoku, tasarruflar, servet ve ana para göçleri/kaçışları, inovativ girişimsel çabalar, zenginlerin mevcut bağışları ve makroekonomik istikrar üstündeki etkilerinin neler olacağını münakaşaya açacağız.

Son olarak, bu şekilde bir verginin son tahlilde politik bir tercih olduğundan hareketle,  Türkiye’de bir servet vergisinin iyi mi tasarlanabileceği ve bu şekilde bir talebinin iyi mi politikleştirilebileceği üstünde bir münakaşa yürüteceğiz.

____________________

Dip notlar:

  1. OECD Tax Policy Studies, The Role and Design of Net Wealth Taxes in the OECD, No. 26, https://www.oecd.org (12 April 2018).
  2.   ICRICT, The global pandemic, sustainable economic recovery and international taxation (May 2020).
  3.   C. P. Chandrasekhar and Jayati Ghosh, “Covid Debt and the Tax Paradigm”, https://www.networkideas.org (20 October 2020).
  4.   2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Senelik Programı, 2020,  s. 52.
  5.   Hayri Kozanoğlu, “Enine boyuna niye dayanışma vergisi”, https://www.birgun.net (20 Aralık 2020).
  6.   Prabhat Patnaik, “The protracted crisis of capitalism”, https://mronline.org (8 September 2020).
  7.   Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century (translated by Arthur Goldhammer), The Belknap Press of Harvard University Press, 2014, s. 493-540.
  8.   Larry Elliott and Heather Stewart, “IMF: higher taxes for rich will cut inequality without hitting growth”, https://www.theguardian.com (11 October 2017).
  9.   https://www.marketwatch.com/story/why-a-surtax-on-multimillionaires-income-is-better-than-a-wealth-tax (9 November 2019).
  10.   Huaqun Li , Karl Smith , “Analysis of Sen. Warren and Sen. Sanders’Wealth Tax Plans”, https://files.taxfoundation.org (January 2020).
  11.   Emmanuel Saez, Gabriel Zucman, The Triumph of Injustice: How the Rich Dodge Taxes and How to Make Them Hisse, W.W. Norton & Company, Inc., 2019.
  12.   Jason Hickel, “We can’t have billionaires and stop climate change”, https://thecorrespondent.com (9 October 2020).
 •   https://www.washingtonpost.com/world/2020/12/29/coronavirus-2020-the-big-one-who-pandemics.

 


Okumaya devam et.
Yorum için tıkla

Cevap bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Gündem

Üretici ve balıkçılara, 140 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyorZiraat ve Orman Bakanı Pakdemirli, üreticilere ve balon balığı avcılığı yapanlara ortalama 140 milyon liralık destek ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi.


Üretici ve balıkçılara, 140 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor

Ziraat ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üretici ve balıkçılara yapılacak destek ödemelerine ilişkin yazılı bir izahat yayınladı.

ÖDEMELER BUGÜN BAŞLIYOR

Ortalama 140 milyon liralık desteği, bugün itibarıyla üreticileri ve balıkçıların hesaplarına aktaracaklarını belirten Pakdemirli, hububat-baklagil-dane mısır desteği kapsamında 9 bin 824 üreticiye 60 milyon 719 bin 827 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında ise 66 bin 128 üreticiye 78 milyon 606 bin 301 lira ödeme yapılacağını açıkladı.

Üretici ve balıkçılara, 140 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor #1

BALON BALIĞI AVLARINA DESTEK

Pakdemirli, şunları kaydetti:

“Yabancı istilacı türlerin başında yer alan, sucul biyolojik çeşitliliği ve balıkçıların av araçlarını tehdit eder hale gelen balon balığı avcılığını destekleme kapsamına almıştık. Bu kapsamda 8-31 Aralık 2020 tarihleri arasında balıkçılarımızın avladığı 46 bin 192 adet balon balığı için 2020 yılı desteklemeleri kapsamında 230 bin 960 lira ödeyeceğiz. Ayrıca bu alandaki desteklemenin 2021 yılında da tüm balon balığı türlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi için çalışmalara başladık. Bu üç başlık altında üretici ve balıkçılarımıza toplamda yaklaşık 140 milyon lira destek ödemesini bugün yapacağız. Tüm çiftçilerimize ve balıkçılarımıza hayırlı olsun.”

Üretici ve balıkçılara, 140 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor #2

 


Okumaya devam et.

Gündem

AB’den Venezüella’ya misilleme: “İstenmeyen kişi” ilan ettiVenezüella’nın almış olduğu kararın peşinden AB de Venezüella’nın AB Büyükelçisi Claudia Salerno Caldera’yı “istenmeyen kişi” duyuru etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ofisinden meydana getirilen açıklamada, kararın Venezüella’nın AB temsilcisi için almış olduğu aynı karara karşılık olduğu ifade edildi.

Meydana getirilen açıklamada, “AB, bu hareketi tamamen haksız ve AB’nin üçüncü ülkelerle ilişkilerini geliştirme ve ortaklıklar kurma hedefine aykırı bulunduğunu” denildi.   

72 SAAT SÜRE VERİLMİŞTİ

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza düzenlediği basın toplantısında, “Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kararıyla, Venezuela’daki AB Heyeti Başkanı olan Isabel Brilhante’ye, Viyana Sözleşmesi’ne uygun olarak kendisini ‘istenmeyen şahıs’ duyuru eden beyannameyi teslim ettik. Venezuela topraklarını terk etmesi için kendisine 72 saat süre verildi” ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Sputnik/İHA


Okumaya devam et.

Gündem

Av tüfeğiyle öldürmüştü! Yeğen cinayetinde iftira iddiası


class=”cf”>

Babası gözlerinin önünde öldürülen Erkan Köse (16), “İftira atıp, hepsi birlikte planlayıp babamı öldürdüler. Beni bu yaşımda yetim bıraktılar. Adalete güveniyorum, en büyük cezayı almalarını istiyorum” dedi. Vaka, 19 Şubat günü saat 17.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Taşoba Mahallesi’nde meydana geldi. Hüsamettin İbili ile yeğeni Erdal Köse içinde arsa mirası sebebiyle süregelen husumet, ara sıra tartışmalara niçin oldu. Yaşanmış olan son dövüşte Hüsamettin İbili, yanında getirmiş olduğu av tüfeğiyle otomobildeki yeğenine ateş etti. Erdal Köse yaşamını yitirirken, İl Güvenlik Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Katliam Yazıhane Amirliği ekipleri, olayın arkasından Hüsamettin İbili ile eşi Hakkaniyet (41) ve oğulları H.İ.’yi (25) gözaltına aldı. Vakayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, alınan ifadeler sonucu Köse’nin yanında oğlu ve iki arkadaşıyla vaka günü dayısının evinin önünden geçerken, yengesi Hakkaniyet İbili’nin briket attığı detayına ulaştı. Bunun üstüne Köse ile yengesi içinde münakaşa çıkmış olduğu, sonrasında da Hüsamettin İbili’nin yeğenin başına doğru av tüfeğiyle ateş etmiş olduğu öğrenildi.

Şüphelilerden Hüsamettin İbili ile eşi Hakkaniyet İbili tutuklandı, oğulları H.İ. ise adli denetim şartıyla özgür bırakıldı.

‘BENİ BU YAŞIMDA YETİM BIRAKTILAR’

Köse ailesi, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşarak olayın miras meselesi yüzünden değil, kara çalma sebebiyle çıktığını öne sürdü.

Vaka günü araçta arkadaşıyla beraber babasının yanında bulunan Erkan Köse, sabah her şeyin güzel başladığını, babasıyla beraber bahçelerine gidip çalıştıklarını söylemiş oldu. Çalışmalarının arkasından babaannesinin evine yiyecek yemeye gittiklerini belirten Köse, yemekten sonrasında babasının bahçede kalan işleri tamamlamak için dönmek istediğini, kendilerinin de ona eşlik ettiğini dile getirdi. İbili ailesinin evinin babaannesinin evine oldukca yakın bulunduğunu ve hemen hemen kısa bir yol ilerlemişken aniden otomobillerinin kaputuna bir briket atıldığını söyleyen Köse, “Baktık ki Adalet İbili, evlerinin merdiven boşluğundan bağırarak arabaya briket atıyor. Babam bana ‘in sakinleştir’ dedi. İndim tam ona yapma derken bana ‘baban bu evin önünden geçmeyecek’ diye cevap verdi. Bir anda Hüsamettin İbili evlerinin penceresinden çıkıp direkt olarak arabada oturan babama ateş etti. Sonra oğlu H.İ.’nin ‘baba Erkan’ı da vur’ demesiyle bana doğru da ateş etti. Ben geri çekildim. Babama haince sıktı. Miras meselesi tamamen yalan. Kızları babama iftira attı. Hepsi birlikte planlayıp babamı öldürdüler. Beni bu yaşımda yetim bıraktılar. Adalete güveniyorum, en büyük cezayı almalarını istiyorum” dedi.

‘O BENİM KARDEŞİM DEĞİL, BİR CANİDİR’

Oğlu ve torununun yemeğin arkasından otomobile bindiğini, o sırada içine bir şeylerin doğduğunu söyleyen Erdal Köse’nin anası Fatma Köse (67), kısa süre sonrasında yolda bir gürültü koptuğunu dakikalar içinde korkulu şeylerin yaşandığını belirtti. Oğlunun otomobiline briket atıldığını fark edince ‘Adalet, oğluma bunu yapma’ diye bağırdığını kaydeden acılı anne, “Koştum ama yetişemedim. O adam oğluma camdan ateş etti. Bana da silahı doğrultup ateş etti. Oğlumun eli yüzü kan içindeydi. Bağırdım, ‘hastaneye götürelim’ dedim ama kimse yardım etmedi. Onlar çocuğuma tuzak kurdu. Adaletin kızı oğluma iftira attı. Dayısı olacak o kişi de oğlumu öldürdü. Bugünden sonra o benim kardeşim değil, bir canidir” diye konuştu.

‘MİRAS OLAYI YALAN, KOCAMA İFTİRA ATTILAR’

Eşi Erdal Köse’nin çevresi tarafınca oldukca sevilen ve saygı duyulan biri bulunduğunu söyleyen Mediha Köse ise İbili ailesinin kızı P.A.’nın, kocasına kara çalma attığını öne sürdü. P.A.’nın devamlı olarak ailesiyle ve kendi kocasıyla problemler yaşamış olduğu süreçte ona destek olduklarını sadece bir vakada yardım edemedikleri için eşine kin güttüğünü belirten Köse, “O günden sonra eşime iftira atarak ‘Bana seni seviyorum dedi’ diye konuşmuş. Ailesi de buna inanmış. Eşime sürekli tehditlerde bulunuyorlardı. Eşimi öldüren adamın oğlu benim oğluma ‘babanı öldüreceğim’ diye mesaj attı. Geçmişte bundan dolayı şikayetçi de olduk. Kocamın o kıza ilgisi yoktu. Bu bir yalandı” ifadelerini kullandı.

‘DAHA ÖNCE DE EŞİNİN AMCASINI ÖLDÜRDÜ’

Ağabeyi Erdal Köse’yi öldüren dayıları Hüsamettin İbili’nin 6 Ekim 2003 senesinde ise benzer bir kara çalma sebebiyle eşi Hakkaniyet İbili’nin amcası Hacı Gündoğdu’yu da öldürdüğünü söyleyen Ali Köse, cinayetten tutuklanan Hüsamettin İbili’nin 6 yıl cezaevinde yattığını kaydetti. Dayıları cezaevinde olduğu süreçte ona ve ailesine destek olduklarını vurgulayan Ali Köse, “O döndü bize bunu yaptı. Bir kızın kuru iftirası yüzünden tek bir cümle dediği iddiasıyla ağabeyimi kumpas kurup öldürdüler” diye konuştu.

Ayrıca, Hüsamettin İbili’nin öldürmüş olduğu yeğeni Erdal Köse ile birkaç yıl ilkin eğlenirken beraber oynadığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Erdal Köse’nin müzik eşliğinde oynaması ve bu anları da onu öldüren dayısının cep telefonu kamerası ile kaydetmesi dikkat çekti.


Okumaya devam et.

Facebook

Popüler

Python örnek projeler deneme bonusu veren siteler