Connect with us

Gündem

Ormanları arsaya dönüştüren yönetmeliğe tepki


YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Bu yönetmelikle ormanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın arsa ofisine dönüşecek…

Yapılaşmaya elverişli orman arazilerinin orman dışına çıkarılmasına ilişkin yetkiyi Cumhurbaşkanına veren yönetmeliğe tepkiler sürüyor. 7 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Sonucu ile yürürlüğe giren yönetmeliğin getireceği yıkıcı sonuçlar tartışılırken, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği’nden de mevzuyla ilgili bir izahat geldi. Ormanların Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yeni yapılaşma hedefi haline getirilerek inşaat sektörüne ve yapsatçılara gün doğduğu görüşüne yer verilen açıklamada“Anayasa’nın 169. ve 170. Maddeleri ile 6831 sayılı Orman Kanunu`nun 2. Maddesine açıkça aykırı olarak hazırlanan bu Yönetmelikle ormanlar; deyim yerindeyse Çevre ve Şehircilik Bakanlığının arsa ofisine dönüşmektedir. Yönetmelik gecikmeksizin yürürlükten kaldırılmalıdır. Ormanı, doğayı, toprağı seven herkesi bu konuda duyarlı davranmaya ve bu konuyu gündemde tutmaya çağırıyoruz” denildi.

Orman arazilerinin yağmalanmasının yolunun açan düzenlemeye bir tepki de Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği’nden geldi. Resmi Gazete’nin 7 Ocak 2021 tarihindeki sayısında piyasaya sürülen 3413 Sayılı Cumhurbaşkanı Sonucu ile 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun Ek 16. Maddesi kapsamında ‘Orman Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’ yürürlüğe girmişti.

SINIRLARI CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN BELİRLENECEK

Kamuoyunun tepkisini çeken yönetmelik, sınırları Cumhurbaşkanı tarafınca belirlenecek olan, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve ziraat alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan bölgeler ile üstünde yerleşim yeri bulunan bölgeler ve yerleşim yeri oluşturulması uygun arazilerin orman sınırları dışına çıkarılmasına olanak sağlıyor.

‘ORMANLAR BAKANLIĞIN ARSA OFİSİNE DÖNÜŞÜYOR’

Yönetmeliğin getireceği ihtimaller içinde sonuçlara yönelik bir izahat icra eden Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, “Anayasa`nın 169. ve 170. Maddeleri ile 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2. Maddesine açıkça aykırı olarak hazırlanan bu Yönetmelikle ormanlar; deyim yerindeyse Çevre ve Şehircilik Bakanlığının arsa ofisine dönüşmektedir” görüşünü paylaştı.

MUHAFAZASINDA YARAR OLMAYAN YERLER ORMAN DIŞI BIRAKILACAK

Anayasa’nın 169. Maddesinde; “Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile… şehir, kasaba köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında orman sınırlarında daraltma yapılamaz” hükmünün yer aldığına işaret edilen Kırsal Çevre Derneğinin açıklamasında, buna rağmen söz mevzusu yönetmelikle bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve ziraat alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerlerin orman sınırı dışına çıkarılması amaçlandığı kaydedildi.

YÖNETMELİĞİN DAYANAĞI DA ANAYASA’YA AYKIRI

Yönetmeliğin dayanağı olan ve 2018 senesinde 7139 sayılı poşet Kanun ile Orman Kanunu’na eklenen Ek 16. Maddenin de Anayasa’ya açıkça aykırı olduğu görüşüne yer verilen açıklamada, “Buna rağmen, bu maddeye yönelik yapılmış olan itiraz Anayasa Mahkemesi’nin 16.07.2020 tarihli kararıyla reddedilmiştir. Ancak, hem Ek 16. Madde hem de bu maddeye dayanarak hazırlanmış olan Yönetmelik, Anayasa`nın 169. Maddesinde bulunan ‘aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen’ ifadesinin daraltıcı anlamını yok saymaktadır” denildi.

PARAYA ÇEVRİLEMEYEN ORMANLAR YAPILAŞMAYA AÇILACAK

Yönetmeliğin ormanlar üstünde baskı oluşturacak maddelerinin doğuracağı ihtimaller içinde sonuçlarına da yer verilen açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Madde 4.C ile ‘Bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen yer’in tanımı, üstünde ağaç toplulukları bulunmayan, ormancılık faaliyetleri ve ekonomisi yönünden orman kurulmasında yarar olmayan bölgeler olarak belirtilmiştir.

ÜZERİNDE EN AZ 5 TANE YAPI OLAN ARAZİ ‘YERLEŞİM YERİ’ SAYILACAK

Madde 4.O ile ‘Tarım alanına dönüştürülmesi mümkün olmayan arazi’ ise, toprak derinliğinin 20 santimetre`den azca olduğu yada arazi meylinin %12’nin üstünde olduğu araziler ile tuzluluk, alkalilik ve drenaj problemi sebebiyle mevcut haliyle tarımsal ürün yetiştirilemeyecek araziler olarak tanımlanmıştır. Madde 4.R ile orman sınırları içinde minimum beş tane olmak suretiyle toplu yapılar, hususi iş bölgeleri, kamusal binalar ile ahır, samanlık, ambar, avlu, yol ve tesisler şeklinde ortaklaşa olarak kullanılan bölgeler ‘yerleşim yeri’ olarak nitelenmiştir.

TALEP ÜZERİNE ARAZİLER ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILACAK

Madde 8’de ‘Bu Yönetmeliğe göre yapılacak orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine; ilgili valiliğin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ve Milli Emlak Müdürlüğünün söz konusu sahanın bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğünden talepte bulunması üzerine başlanır. Her mahalle veya köy için talebin ayrı ayrı yapılması gerekir.’ denmiştir.”

ORMANLAR BAKANLIĞIN YENİ YAPILAŞMA HEDEFİ HALİNE GETİRİLDİ

Ormanların Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yeni yapılaşma hedefi haline getirilerek inşaat sektörüne ve yapsatçılara gün doğduğu görüşüne yer verilen Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği’nin açıklamasında, “Yakında Müteahhitlerin ormanın içinde, ağaçların arasında, kuş sesleri eşliğinde konut reklamlarını dinleyeceğimiz anlamına gelir” ifadelerine yer verildi.

‘ORMAN İÇİ AÇIKLIKLAR EKOSİSTEMİN AYRILMAZ PARÇASI’

Üstünde ağaç topluluğu bulunmayan, ormancılık ekonomisi açısından yararsız görülen kayalık, taşlık ve verimsiz olarak nitelenen yerlerin organik mı yoksa insan eliyle mi açıldığına bakılmayacağına işaret edilen açıklamada ek olarak şu görüşlere yer verildi: “Dahası, orman içi açıklıkların barındırdığı nebat, böcek, hayvanlar ile orman ekosisteminin ayrılamaz bir parçası olduğu göz ardı edilmiştir. Hayvanlar ve böceklerin beslenip çoğaldığı orman içi açıklıklar, orman ekosistemi için yaşamsal önemdedir. Üstünde ağaç bulunmuyor ve ekonomik yönden orman kurulmasında yarar bulunmuyor diye orman içi açıklıkların ‘orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen yer’ olarak nitelenmesi, bilim ve fen ile taban tabana zıttır.

‘TOPRAK DERİNLİĞİ 20 CM’DEN AZ OLAN ORMANI ARSAYA ÇEVİRMEK BİLİM VE ETİK DIŞIDIR’

Orman içi açıklıkların yapılaşmaya açılması ile orman ekosisteminin parçalanacağı ve sonunda yıkıma uğrayacağı gerçeği görmezden gelinmiştir. 20 santimetre’den daha azca toprak derinliğini gerekçe göstererek ormanı arsaya çevirmek bilim, fen ve etik dışıdır. Ormanlar çoğu zaman dağlık, sarp ve yerleşime elverişli olmayan yerlerde bulunurlar. Taşlık, kayalık bir yerde 20 santimetre’ye yakın toprak var ise, orada orman olur. Günümüzde orada orman bulunmaması, kuvvetli olasılıkla insan eliyle ormansızlaştırıldığının göstergesidir. Tekrardan ormanlaştırılabilir.

‘YÖNETMELİK GECİKMEKSİZİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMALIDIR’

Yönetmelikte Anayasa’nın 169. Maddesine aykırı olarak yer edinen, ‘28.04.2018 tarihi itibari ile üzerinde yerleşim yeri bulunan veya yerleşim yeri oluşturulması uygun olan’ ifadesiyle ormanların yerleşime açılması orman cinayetidir. Anayasa’ya ve Türkiye’nin imzalamış olduğu internasyonal sözleşmelere aykırı olan bu Yönetmeliğin uygulanmasının cemiyet vicdanını yaralayacağı mevzusunda iktidarı uyarıyoruz. Yönetmelik gecikmeksizin yürürlükten kaldırılmalıdır. Ormanı, doğayı, toprağı seven herkesi bu mevzuda duyarlı davranmaya ve bu mevzuyu gündemde tutmaya çağırıyoruz.”

 


Okumaya devam et.
Yorum için tıkla

Cevap bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Gündem

Tüpraş İzmir rafinerisi bu ay tekrar üretime başlayacakTüpraş’ın üretime geçen yıl aralık ayında ara veren İzmir rafinerisinde üretim bu ay başından itibaren kademeli olarak yeniden başlamış olacağı duyuruldu.


Tüpraş İzmir rafinerisi,  bakım ve iyileştirme emek harcamaları amacıyla 2 Aralık 2020’de üretime ara vermişti. Tüpraş’ın üretimi bu ay başından itibaren kademeli olarak yeniden başlamış olacak.

DAHA ÖNCE DUYURULAN TAKVİME GÖRE HAREKET EDİLECEK

Firmanın cuma akşamı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapmış olduğu açıklamaya bakılırsa İzmir rafinerisindeki üniteler daha ilkin duyurulan takvime paralel olarak devreye alınacak.


Okumaya devam et.

Gündem

78. Altın Küre Ödülleri sahiplerini bulduYeni tip koronavirüs (Covid-19) sebebiyle ilk kez sanal ortamda ödüllerin dağıtıldığı programı Tina Fey ve Amy Poehler sundu.

Nomaland filmiyle drama branşında en iyi film ödülünü ve aynı filmle en iyi yönetmen ödülünü kazanan Chloé Zhao, Altın Küre kazanan Asya kökenli ilk hanım olarak tarihe geçti.

Öte taraftan geçen yıl 43 yaşlarında yaşamını kaybeden Chadwick Boseman’in de drama branşında en iyi adam oyuncu ödülünü kazanması dikkati çekti.

78. Altın Küre Ödülü alanlar şöyleki:

– Drama Branşında En İyi Film: Nomadland

– En İyi Yönetmen: Chloé Zhao (Nomadland)

– Müzikal/Güldürü Branşında En İyi Film: Borat Subsequent Moviefilm

– En İyi Yabancı Film: Minari- En İyi Animasyon Filmi: Soul

– En İyi Senaryo: Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago 7)

– Drama Branşında En İyi TV Dizisi: The Crown

– Müzikal/Güldürü Branşında En İyi TV Dizisi: Schitt’s Creek

– En İyi Film Müziği: Soul (Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste)

– Drama Branşında En İyi Hanım Oyuncu: Andra Day (The United States vs. Billie Holiday)

– Drama Branşında En İyi Adam Oyuncu: Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom)

– Müzikal/Güldürü Branşında En İyi Hanım Oyuncu: Rosamund Pike (I Care A Lot)

– Müzikal/Güldürü Branşında En İyi Adam Oyuncu: Sacha Baron Cohen (Borat Subsequent Moviefilm)


Okumaya devam et.

Gündem

Sokağa çıkma yasağı sona erdi


class=”cf”>

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, 30 Kasım 2020’de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın arkasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı. Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde hafta sonları da cuma saat 21.00’den pazartesi saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtmişti. Bu kapsamda 26 Şubat Cuma günü saat 21.00’de başlamış olan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sonlanmış oldu. Türkiye genelinde geçen yıl 4-7 Aralık’ta ilki uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.


Okumaya devam et.

Facebook

Popüler

Exit mobile version
Python örnek projeler deneme bonusu veren siteler